Bakı Dövlət Universitetinin sorğu anketi

Kriteriya 1. Tələbələrin tərkibinin keyfiyyəti 

Universitetdə təhsil alan tələbənin ümumi sayı (bakalavr+magistr)

16988

Universitetdə təhsil alan  bakalavrların ümumi sayı (əyani+qiyabi)

15367

Universitetdə təhsil alan  magistrantların ümumi sayı (əyani+qiyabi)

1621

Əyani şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı

13081

Qiyabi şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı

2286

Əyani şöbədə təhsil alan magistrantların ümumi sayı

1091

Qiyabi şöbədə təhsil alan magistrantların ümumi sayı

530

Ödənişsiz təhsil alan bakalavrların ümumi sayı (əyani+qiyabi)

8344

Ödənişsiz təhsil alan magistrantların ümumi sayı (əyani+qiyabi)

1094

Universitetdə təhsil alan xarici tələbənin ümumi sayı (bakalavr+magistr)

332

Universitetdə təhsil alan doktorantlarınümumi sayı (əyani+qiyabi)

290

Universitetdə təhsil alan xarici doktorantların ümumi sayı (əyani+qiyabi)

71

 

Kriteriya 2. Professor-müəllim heyətinin tərkibinin keyfiyyəti 

Ştat cədvəlinə əsasən professor-müəllim heyətinin sayı

1335

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər doktorlarının  sayı

240

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər namizədlərinin sayı

785

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş 0,5 ştat dərs deyən müəllimlərin sayı

124

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş saat hesabı dərs deyən müəllimlərin sayı

1238

Universitetin ümumi dərs yükü

913395

 

Kriteriya 3. Ali məktəbin elmi-tədqiqat potensialı

 

Universitetin elmi-tədqiqat işlərinin maliyyələşməsinin həcmi

1 207 005,0  manat

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının respublika səviyyəsində nəşr olunan elmi məqalələrin sayı

Cəmi: 3749

2012-ci ildə – 1762;

2013-cü ildə – 1987

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının xaricdə nəşr olunan elmi məqalələrin sayı

Cəmi: 1395

2012-ci ildə – 701 (onlardan 145-i impakt faktorlu jurnallarda);

2013-cü ildə– 694 (onlardan 155-i impakt faktorlu jurnallarda);

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının nəşr olunmuş monoqrafiyalarının, patentlərinin, müəlliflik şəhadətnamələrinin sayı

Cəmi: 177,

onlardan

monoqrafiyalar:

2012-ci ildə – 76;

2013-cü ildə – 77

patentlər:

2012-ci ildə – 11;

2013-cü ildə – 13

Ali məktəbin iştirak etdiyi beynəlxalq elmi layihələrin, proqramların sayı

49

Ali məktəbin iştirak etdiyi milli elmi və regional proqramların sayı

36

 

Kriteriya 4. Maliyyələşmə, tədris prosesinin xərcləri, əsas fondlar 

Universitetin tədris-laboratoriya sahəsi

5346 m2

Universitetdə istifadə olunan kompüterlərin ümumi sayı

1350

Universitetdə tədris prosesində istifadə olunan kompüterlərin ümumi sayı

700

Universitetin tədris portalının, 3 dildə fəaliyyət göstərən internet saytının mövcudluğu

//http:bsu.edu.az

Universitetdə son 5 ildə nəşr olunmuş dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı

Cəmi: 990

Dərsliklər: 435

Dərs vəsaitləri: 555

Universitetin kitabxanasının son 5 ildə aldığı dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı

49511

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə maliyyələşmə mənbələri üzrə daxil olan və istifadə edilən vəsaitlərin məbləği:

-dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər

-büdcədənkənar (xüsusi) vəsaitlər

-digər vəsaitlər (qrantlar, ianələr və s.)

2012-ci il

2013-cü il

 

 

20403000,00

9823130,00

185239,00

 

22967593,00

10307000,00

115613,00

 

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan  vəsaitlərdən funksional bölmələr üzrə:

-təhsil xərcləri, o cümlədən ali təhsilin birinci və ikinci mərhələləri, habelə təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar üzrə

-elm xərcləri

-tikinti (investisiya) xərcləri (yeni tikinti, yenidənqurma və əsaslı təmir xərcləri)

2012-ci il

2013-cü il

19070000,00

 

1072937,00

 

0,00

20800000,00

 

1178805,00

 

250000,00

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan və büdcədənkənar vəsaitlərdən iqtisadi maddələr üzrə ayrı-ayrılıqda:

  Əməyin ödənişi xərcləri;

- dövlət büdcəsindən

- büdcədənkənar vəsait

2012-ci il

 

 

2013-cü il

 

 

 

12951993,54

5345672,54

 

13932556,09

6195568,00

 

 Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması xərcləri

- dövlət büdcəsindən

- büdcədənkənar vəsait

 

2494858,04

 4410006,89

 

3655767,65

4030938,40

 Digər xərclər

- dövlət büdcəsindən

- büdcədənkənar vəsait

 

4956148,42

67450,57

 

5379269,26

80493,60

 

Kriteriya 5. Tələbə qəbulunun seçimi və tədris prosesinin nəticələri 

Son 5 ildə TQDK-nın nəticələrinə əsasən universitetə daxil olan tələbələrin orta keçid balı

474

Son 2 ildə universiteti vaxtında bitirməmiş bakalavr və magistrantların ümumi sayı

772

 

Kriteriya 6. Sosial-mədəni baza

 

Universitetin yataqxana sahəsi

9975 m2

Universitetdə fəaliyyət göstərən tələbə birliklərinin, teatrların, idman komandalarının və digər tələbə təşkilatlarının sayı

23

Universitetdə fəaliyyət göstərən tibb məntəqələrinin, idman zallarının, profilaktoriyaların, istirahət zonalarının sayı

8

 

Kriteriya 7. Beynəlxalq əməkdaşlığın səviyyəsi 

 

Universitetin maliyyəsi hesabına həyata keçirilən tələbə mübadilələrinin sayı

-

Universitetin maliyyəsi hesabına həyata keçirilən müəllimə mübadilələrinin sayı

Cəmi: 85

2012-ci ildə – 57 nəfər

2013-cü ildə– 28 nəfər

Xarici ali məktəblərlə tədris proqramlarının sayı

4

Ziyarətçi: bu gün - 5 | bu ay - 1062 | cəmi - 71966
2014. Bakı Dövlət Universitetinin sorğu anketi - Azərbaycan Respublikası ali məktəblərin reytinqləri üzrə tədqiqatlar. © AKTAM təşkilatı.
Powered by V@sif & Joomla 1.7 Templates