Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının sorğu anketi

 

Kriteriya 1. Tələbələrin tərkibinin keyfiyyəti.

ADNA təhsil alan tələbələrin ümumi sayı (bakalavr + magistr) – 6604+581=7185

Universitetdə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı (əyani+qiyabi) - 6268+336=6604

ADNA təhsil alan magistrlərin ümumi sayı (əyani+qiyabi) – 376+205=581

Əyani şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı – 6268

Qiyabi şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı –336

Əyani şöbədə təhsil alan magistrlərın ümumi sayı – 376

Qiyabi şöbədə təhsil alan magistrlərın ümumi sayı – 205

Ödənişsiz təhsil alan  bakalavrların ümumi sayı (əyani+qiyabi) - 4204+86=4290

Ödənişsiz təhsil alan magistrlərin ümumi sayı (əyani+qiyabi) – 218+140=358

ADNA təhsil alan xarici tələbələrin ümumi sayı (bakalavr + magistr) – 364+47=411

ADNA-da təhsil alan aspirantların  ümumi sayı (əyani+qiyabi) –10+50=60

ADNA-da təhsil alan xarici aspirantların  ümumi sayı (əyani+qiyabi) – 8+2=10

 

Kriteriya 2. Professor müəllim heyətinin tərkibinin keyfiyyəti.

Ştat cədvəlinə əsasən professor-müəllim heyətinin sayı –652

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər doktorlarının sayı - 66

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər namizədlərinin sayı – 401

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş 0.5 ştat dərs deyən müəllimlərin sayı- 44, elmlər doktoru 19, elmlər namizədi - 21

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş saat hesabı dərs deyən müəllimlərin sayı–10, elmlər doktoru – 5, elmlər namizədi – 5.

ADNA-nın ümumi dərs yükü – 436772 saat

 

 

Kriteriya 3. ADNAnın elmi-tədqiqat potensialı.

ADNA-da elmi-tədqiqat işlərinin maliyyələşməsinin həcmi – 747047

Son iki ildə ADNA əməkdaşlarının respublika səviyyəsində nəşr olunan elmi məqalələrinin sayı – 443

Son iki ildə ADNA əməkdaşlarının xaricdə nəşr olunan elmi məqalələrinin sayı – 224

Son iki ildə  ADNA əməkdaşlarının nəşr olunmuş monoqrafiyalarının sayı 14, patentlərinin, müəlliflik şəhadətnamələrinin sayı - 3

Ali məktəbdə iştirak etdiyi beynəlxalq elmi layihələrin sayı – yoxdur

Ali məktəbin iştirak etdiyi milli elmi və regional proqramların sayı - yoxdur

 

Kriteriya 4. Maliyyələşmə, tədris prosesinin xərcləri, əsas fondlar.  

ADNA-nın tədris-laboratoriya sahəsi – 57000 m.kv

ADNA-da istifadə olan kompüterlərin ümumi sayı - 1157

ADNA-nın tədris prosesində istifadə olan kompüterlərin ümumi sayı – 1100

ADNA-nın tədris portalının, 3 dildə fəaliyyət göstərən internet saytının mövcudluğu –www.asoa.edu.az

ADNA-da son 5 ildə nəşr olunmuş dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı- 330

ADNA kitabxanasının  son 5 ildə aldığı  dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı-2481

ADNA-nın 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə maliyyələşmə mənbələri üzrə daxil olan və istifadə edilən vəsaitlərin məbləği:                                                                     

-         Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər - 24670060

-         Büdcədənkənar (xüsusi) vəsaitlər – 6888766

-         Digər vəsaitlər (qrantlar, ianələr və s.) - 1015167

 

ADNA-nın 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərdən funksional bölmələr üzrə:

-          təhsil xərcləri, o cümlədən ali təhsilin birinci və ikinci mərhələləri – 233016600.8  

-    habelə təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar üzrə - 1368460

-          elm xərcləri - yoxdur

-          tikinti (investisiya) xərcləri (yeni tikinti, yenidənqurma və əsaslı təmir  

    xərcləri) - yoxdur

 

ADNA-nın 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan və büdcədənkənar vəsaitlərdən iqtisadi maddələr üzrə ayrı-ayrılıqda:

- əməyin ödənişi xərcləri – 17673029

    - malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması xərcləri – 8460007

- digər xərclər - 5592501

 

Kriteriya 5. Tələbə qəbulunun seçimi və tədris prosesinin nəticələri.  

 

Bakalavr səviyyəsi üzrə

Fakültənin adı

Ballar

Vaxtında bitiməyən tələbələrin sayı

Geoloji - kəşfiyyat

407,7

9

Qaz – neft mədən

524

13

Kimya - texnologiya

414

23

Neft -mexanika

361

4

Energetika

449

10

İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması

513

6

İqtisadiyyat, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və menecment

473

9

ADNA üzrə

449

74

 

Magistratura səviyyəsi üzrə

Ballar

Vaxtında bitirməyən tələbələrin sayı

98,4

21

 

Kriteriya 6. Sosial – mədəni baza.

ADNA-nın yataqxana sahəsi- 14760 m.kv

ADNA-da fəaliyyət göstərən tələbə birliklərinin sayı - 3, teatrların sayı - 3, idman komandalarının sayı – 12, digər tələbə təşkilatlarının  sayı-16

ADNA-da fəaliyyət göstərən tibb məntəqələrinin - 3, idman zallarının - 6, profilaktoriyaların - 0, istirahət zonalarının sayı-1.

 

Kriteriya 7. Beynəlxalq əməkdaşlığın səviyyəsi.

Universitetin maliyyəsi hesabına həyata keçirilən tələbə mübadilələrinin sayı- 0

Universitetin maliyyəsi hesabına həyata keçirilən müəllim mübadiləsinin  sayı- 0

 

Xarici ali məktəblərlə birgə tədris proqramlarının sayı- 9

Ziyarətçi: bu gün - 6 | bu ay - 1063 | cəmi - 71967
2014. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının anketi - Azərbaycan Respublikası ali məktəblərin reytinqləri üzrə tədqiqatlar. © AKTAM təşkilatı.
Powered by V@sif & Joomla 1.7 Templates