Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin sorğu anketi

 

Kriteriya 1. Tələbələrin tərkibinin keyfiyyəti.

Universitetdə təhsil alan tələbələrin ümumi sayı (bakalavr + magistr)

17112

Universitetdə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı (əyani+qiyabi)

14374

Universitetdə təhsil alan magistrların ümumi sayı (əyani+qiyabi)

2738

Əyani şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı

11486

Qiyabi şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı

2888

Əyani şöbədə təhsil alan magistrların ümumi sayı

1093

Qiyabi şöbədə təhsil alan magistrların ümumi sayı

1645

Ödənişsiz təhsil alan bakalavrların ümumi sayı (əyani+qiyabi)

5640

Ödənişsiz təhsil alan magistrların ümumi sayı (əyani+qiyabi)

478

Universitetdə təhsil alan xarici tələbələrin ümumi sayı (bakalavr + magistr)

282

Universitetdə təhsil alan doktorantların ümümi sayı (əyani+qiyabi)

169

Universitetdə təhsil alan xarici doktorantların ümumi sayı (əyani+qiyabi)

5

 

Kriteriya 2. Professor müəllimheyətinin tərkibinin keyfiyyəti.

Ştat cədvəlinə əsasən professor-müəllim heyətinin sayı

876

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər doktorlarının sayı

76

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər namizədlərinin sayı

443

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş 0.5 ştat dərs deyən müəllimlərin sayı

46

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş saat hesabı dərs deyən müəllimlərin sayı

94

Universitetin ümumi dərs yükü

501535

 

Kriteriya 3. Ali məktəbin elmi-tədqiqat potensialı.

Universitetin elmi-tədqiqat işlərinin maliyyələşməsinin həcmi –

 

 

2012

2013

1.

əmək haqqı (40%)

2,901,550.00

3,046,550.00

2.

Ödənilən qonorar

41,508.00

21,720.00

3.

Elmi tədqiqat institutuna ayrılmış vəsait

57,162.00

51,912.00

 

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının respublika səviyyəsində nəşr olunan elmi məqalələrinin sayı

886

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının xaricdə nəşr olunan elmi məqalələrinin sayı

323

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının nəşr olunmuş monoqrafıyalarının, patentlərinin, müəlliflik şəhadətnamələrinin sayı

64

Ali məktəbin iştirak etdiyi beynəlxalq elmi layihələrin, proqramların sayı

15

Ali məktəbin iştirak etdiyi milli elmi və regional proqramların sayı

4

 

Kriteriya 4. Maliyyələşmə, tədris prosesinin xərcləri, əsas fondlar.

Universitetin tədris-laboratoriya sahəsi

18567 m2

Universitetdə isifadə olan kompüterlərin ümumi sayı

1405

Universitetdə tədris prosesində istifadə olan kompüterlərin ümumi sayı

1178

Universitetin tədris portalının, 3 dildə fəaliyyət göstərən internet saytının mövcudluğu

aseu.edu.az

vu.aseu.az

Universitetdə son 5 ildə nəşr olunmuş dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı

468

Universitetin kitabxanasının son 5 ildə aldığı dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı

21012

 

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə maliyyələşmə mənbələri üzrə daxil olan və istifadə edilən vəsaitlərin məbləği:

 

 

2012

2013

1.

dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər

-         daxil olan vəsaitlər

-         istifadə edilən vəsaitlər

 

12,018,156.60

11,808,306.89

 

13,112,335.00

9,692,294.22

2.

büdcədənkənar (xüsusi) vəsaitlər

-         daxil olan vəsaitlər

-         istifadə edilən vəsaitlər

 

14,040,275.20

14,036,398.50

 

16,017,773.78

15,911,145.29

 

digər vəsaitlər (qrantlar, ianələr vəs.)

-

-

 

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərdən funksional bölmələr üzrə:

 

 

2012

2013

1.

təhsil xərcləri, о cümlədən ali təh­si­lin birinci və ikinci mərhələləri,

6,343,325.00

2,638,416.00

2.

habelə təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar üzrə

57,162.00

63,341.00

3.

elm xərcləri

3,000,220.00

3,120,182.00

4.

tikinti (investisiya) xərcləri (yeni tikinti, yenidənqurma və əsaslı təmir xərcləri)

4,375,636.00

 

 

4,271,763.09

 

 Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan və büdcədənkənar vəsaitlərdən iqtisadi maddələr üzrə ayrı-ayrılıqda:

 

 

 

2012

2013

1.

daxil olan vəsaitlər

-         dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər

-         büdcədənkənar vəsaitlər

26,058,431.80

12,018,156.00

 

14,040,275.80

29,130,108.78

13,112,335.00

 

16,017,77.78

2.

İstifadə edilən vəsaitlər

-         dövlət büdcəsindən

-         büdcədənkənar vəsaitlər

 

11,808,306.89

14,036,398.50

 

9,692,294.22

15,911,145.29

3.

əməyin ödənişi

-         dövlət büdcəsindən

-         büdcədənkənar vəsaitlər

12,001,646.00

5,633,674.00

6,367,972.00

12,501,740.00

4,694,288.45

7,807,451.55

4.

malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması xərcləri

-         dövlət büdcəsindən

-         büdcədənkənar vəsaitlər

2,372,635.00

 

1,201,954.00

1,170,681.00

1,442,841.73

 

121,252.86

1,321,588.87

5.

digər xərclər

-         dövlət büdcəsindən

-         büdcədənkənar vəsaitlər

11,470,424.11

4,972,678.89

6,497,745.22

11,658,059.65

4,876,752.91

6,782,104.87

 

   Kriteriya 5. Tələbə qəbulunun seçimi və tədris prosesinin nəticələri.

Son 5 ildə TQDK-nın nəticələrinə əsasən universitetə daxil olan tələbələrin orta keçid balı

400

Son 2 ildə universiteti vaxtında bitirməmiş bakalavr və magistrların ümumi sayı

409

 

 Kriteriya 6. Sosial - mədəni baza.

Universitetin yataqxana sahəsi (5 yataqxana)

16117.4 m2

Universitetdə fəaliyyət göstərən tələbə birliklərinin, teatrların­, idman komandalarının və digər tələbə təşkilatlarının sayı:

tələbə birlikləri

teatr

idman komandaları

 

 

3

1

1

Universitetdə fəaliyyət göstərən tibb məntəqələrinin, idman zallarının, profılaktoriyaların, istirahət zonalarının sayı:

tibb məntəqəsi

idman zalı

istirahət zonası

 

 

4

4

1

 

Kriteriya 7. Beynəlxalq əməkdaşlığın səviyyəsi.

Universitetin maliyyəsi hesabına həyata keçirilən tələbə mübadilələrinin sayı

140

Universitetin maliyyəsi hesabına həyata keçirilən müəllim mübadiləsinin sayı

25

Xarici ali məktəblərlə birgə tədris proqramlarının sayı

6

 

 

Ziyarətçi: bu gün - 5 | bu ay - 1062 | cəmi - 71966
2014. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin sorğu anketi - Azərbaycan Respublikası ali məktəblərin reytinqləri üzrə tədqiqatlar. © AKTAM təşkilatı.
Powered by V@sif & Joomla 1.7 Templates