Lənkəran Dövlət Universitetinin anketii

 

Kriteriya 1. Tələbələrin tərkibinin keyfiyyəti.

Universitetdə təhsil alan tələbələrin ümumi sayı (bakalavr + magistr) -1825

Universitetdə təhsil alan bakalavrlarm ümumi sayı (əyani+qiyabi) - 1750

Universitetdə təhsil alan magistrlərin ümumi sayı (əyani+qiyabi) - 75

Əyani şöbədə təhsil alan bakalavrlarm ümumi sayı - 1301

Qiyabi şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı - 449

Əyani şöbədə təhsil alan magistrlərın ümumi sayı - -

Qiyabi şöbədə təhsil alan magistrlərın ümumi sayı - 75

Ödənişsiz təhsil alan bakalavrların ümumi sayı (əyani+qiyabi) - 183

Ödənişsiz təhsil alan magistrlərin ümumi sayı (əyani+qiyabi) - 12

Universitetdə təhsii alan xarici tələbələrin ümumi sayı (bakalavr + magistr) --

Universitetdə təhsil alan aspirantlarm ümumi sayı (əyani+qiyabi) - 14

Universitetdə təhsil alan xarici aspirantlarm ümumi sayı (əyani+qiyabi) - -

Kriteriya 2. Professor müəllim heyətinin tərkibiniıı keyfiyyəti.

Ştat cədvəlinə əsasən professor-müəllim heyətinin sayı – 97

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər doktorlarımn sayı –  8

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər namizədlərinin sayı – 54

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş 0.5 ştat dərs deyən müəllimlərin sayı- 18

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş saat hesabı dərs deyən müəllimlərin sayı - 4

Universitetin ümumi dərs yükü – 52053 saat

 

Kriteriya 3. Ali məktəbin elmi-tədqiqat potensialı.

Universitetin elmi-tədqiqat işlərinin maliyyələşməsinin həcmi – 14716,0 AZN

Son iki ildə universitet əməkdaşlarınm respublika səviyyəsində nəşr olunan elmi məqalələrinin sayı - 85

Son iki ildə univcrsitet əməkdaşlarınm xaricdə nəşr olunan elmi məqalələrinin sayı- 24

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının nəşr olunmuş monoqrafıyalarınm,  patentlərinin, müəlliflik şəhadətnamələrinin sayı - 11                        

Ali məktəbin iştirak etdiyi "beynəlxalq elmi layihələrin, proqramların sayı – 5

Ali məktəbin iştirak etdiyi milli elmi və regional proqramlarin sayı - 2

 

Kriteriya 4. Maliyyələşmə, tədris prosesinin xərcləri, əsas fondlar.

Universitetin tədris-laboratoriya sahəsi -  643 m2                            


   Jniversitetdə istifadə olan kompüterlərin ümumi sayı- 680

   Universitetdə tədris prosesində istifadə olan kompüterlərin ümumi sayı – 520

   Universitetin tədris portalımn, 3 dildə fəaliyyət göstərən internet saytınm

   mövcudluğu -    www.lsu.edu.az,  təhsil şəbəkəsi

   Universitetdə son 5 ildə nəşr olunmuş dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı-  12                                                                                                                                       

   Universitetin kitabxanasının son 5 ildə aldığı dərslik, dərs vəsaitlərinin

   sayı-2919

Universitetin 2012-ci vo 2013-cü illərdə hər il üzrə maliyyələşmə mənbələri üzrə daxil olan və   istifadə edilən vəsaitlərin məbləği:

 - dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər – 1,5 mln       

- büdcədənkənar (xüsusi) vəsaitlər – 2,5 mln                               

         - digər vəsaitlər (qrantlar, ianələr və s.) – 2 mln                            

Universitetin 2012-ci və 2013-cii illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərdən funksional bölmələr üzrə:

təhsil xərcləri, o cümlədən ali təhsilin birinci və ikinci mərhələləri, habelə təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar üzrə- 959425,57

  - elm xərcləri- 0,5 mln                        

  - tikinti (investisiya) xərcləri (yeni tikinti, yenidənqurma və əsaslı təmir xərcləri)   

  -   2 mln.

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan və büdcədənkənar vəsaitlərdən iqtisadi maddələr üzrə ayrı-ayrılıqda:                                                                                               

         - əməyin ödənişi xərcləri – 1,2 mln.

-  malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması xərcləri-  3 mln

       - digər xərclər- 0,5 mln

Kriteriya 5. Tələbə qəbulunun seçimi və tədris prosesinin nəticələri.

Son 5 ildə TQDK-nın nəticələrinə əsasən universitetə daxil olan tələbələrin orta keçid balı ~ 400                                                             

Son 2 ildə universiteti vaxtmda bitirməmiş bakalavr və magistrlərin ümumi sayı- 56

Kriteriya 6. Sosial - mədəni baza.

Universitetin yataqxana sahəsi-604,7 m2

Universitetdə fəaliyyət göstərən tələbə birliklərinin, teatrların, idman komandalarının və digər tələbə təşkilatlarının sayı- 14                            

Universitetdə fəaliyyət göstərən tibb məntəqələrinin, idman zallarının, profılaktoriyaların, istirahət zonalarının sayı - 5

Kriteriya 7. Beynəlxalq əməkdaşlığın səviyyəsi.

Universitetin maliyyəsi hesabına həyata keçirilən tələbə mübadilələrinin sayı-  -

Universitetin maliyyəsi hesabına həyata keçirilən müəllim mübadiləsinin sayı-   -        

 

Xarici ali məktəblərlə birgə tədris proqramlarının sayı- 2

Ziyarətçi: bu gün - 5 | bu ay - 1062 | cəmi - 71966
2014. Lənkəran Dövlət Universitetinin anketi - Azərbaycan Respublikası ali məktəblərin reytinqləri üzrə tədqiqatlar. © AKTAM təşkilatı.
Powered by V@sif & Joomla 1.7 Templates