Naxçıvan Dövlət Universitetinin sorğu anketi

Kriteriya 1. Tələbələrin tərkibinin keyfiyyəti 

Universitetdə təhsil alan tələbənin ümumi sayı (bakalavr+magistr)

5043

Universitetdə təhsil alan  bakalavrların ümumi sayı (əyani+qiyabi)

4744

Universitetdə təhsil alan  magistrantların ümumi sayı (əyani+qiyabi)

299

Əyani şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı

3167

Qiyabi şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı

1577

Əyani şöbədə təhsil alan magistrantların ümumi sayı

194

Qiyabi şöbədə təhsil alan magistrantların ümumi sayı

105

Ödənişsiz təhsil alan bakalavrların ümumi sayı (əyani+qiyabi)

1226

Ödənişsiz təhsil alan magistrantların ümumi sayı (əyani+qiyabi)

45

Universitetdə təhsil alan xarici tələbənin ümumi sayı (bakalavr+magistr)

221

Universitetdə təhsil alan doktorantlarınümumi sayı (əyani+qiyabi)

215

Universitetdə təhsil alan xarici doktorantların ümumi sayı (əyani+qiyabi)

50

 

Kriteriya 2. Professor-müəllim heyətinin tərkibinin keyfiyyəti 

Ştat cədvəlinə əsasən professor-müəllim heyətinin sayı

407

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər doktorlarının  sayı

34

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər namizədlərinin sayı

183

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş 0,5 ştat dərs deyən müəllimlərin sayı

124

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş saat hesabı dərs deyən müəllimlərin sayı

135

Universitetin ümumi dərs yükü

289181

 

Kriteriya 3. Ali məktəbin elmi-tədqiqat potensialı

 

Universitetin elmi-tədqiqat işlərinin maliyyələşməsinin həcmi

1090896manat

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının respublika səviyyəsində nəşr olunan elmi məqalələrin sayı

Cəmi: 1664ədəd

2012-ci ildə – 929

2013-cü ildə – 735 

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının xaricdə nəşr olunan elmi məqalələrin sayı

Cəmi: 189

2012-ci ildə – 96

2013-cü ildə– 93

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının nəşr olunmuş monoqrafiyalarının, patentlərinin, müəlliflik şəhadətnamələrinin sayı

Cəmi: 32,

onlardan

monoqrafiyalar:

2012-ci ildə – 14

2013-cü ildə – 15

patentlər:

2012-ci ildə –1

2013-cü ildə – 2

Ali məktəbin iştirak etdiyi beynəlxalq elmi layihələrin, proqramların sayı

49

Ali məktəbin iştirak etdiyi milli elmi və regional proqramların sayı

13

 

 

 

Kriteriya 4. Maliyyələşmə, tədris prosesinin xərcləri, əsas fondlar 

Universitetin tədris-laboratoriya sahəsi

2300 m2

Universitetdə istifadə olunan kompüterlərin ümumi sayı

606

Universitetdə tədris prosesində istifadə olunan kompüterlərin ümumi sayı

510

Universitetin tədris portalının, 3 dildə fəaliyyət göstərən internet saytının mövcudluğu

www. ndu.edu.az

Universitetdə son 5 ildə nəşr olunmuş dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı

Cəmi: 135

                Dərsliklər: 10

Dərs vəsaitləri: 125

Universitetin kitabxanasının son 5 ildə aldığı dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı

511+368=879

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə maliyyələşmə mənbələri üzrə daxil olan və istifadə edilən vəsaitlərin məbləği:

-dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər

-büdcədənkənar (xüsusi) vəsaitlər

-digər vəsaitlər (qrantlar, ianələr və s.)

   2012-ci il

 

2013-cü il

 

 

4721103m 2594100m

-

 

3438491m

3827074m

-

 

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan  vəsaitlərdən funksional bölmələr üzrə:

-təhsil xərcləri, o cümlədən ali təhsilin birinci və ikinci mərhələləri, habelə təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar üzrə

-elm xərcləri

-tikinti (investisiya) xərcləri (yeni tikinti, yenidənqurma və əsaslı təmir xərcləri)

2012-ci il

2013-cü il

 

 

2689488m 

 

1209420m

 

 

 

 

2472728m

 

 

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan və büdcədənkənar vəsaitlərdən iqtisadi maddələr üzrə ayrı-ayrılıqda:

  Əməyin ödənişi xərcləri;

- dövlət büdcəsindən

- büdcədənkənar vəsait

2012-ci il

 

2013-cü il

  

2,376,888,63m 510218,88m

 

 

1021121,11

2073422,24m

 Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması xərcləri

- dövlət büdcəsindən

- büdcədənkənar vəsait

 

 

471395m

268745,39m

 

 

72582m

219535,148m

 Digər xərclər

- dövlət büdcəsindən

- büdcədənkənar vəsait

 

1108850m

186720,28m

 

1232741,83m 478676,01m

 

Kriteriya 5. Tələbə qəbulunun seçimi və tədris prosesinin nəticələri 

Son 5 ildə TQDK-nın nəticələrinə əsasən universitetə daxil olan tələbələrin orta keçid balı

350

Son 2 ildə universiteti vaxtında bitirməmiş bakalavr və magistrantların ümumi sayı

21

 

Kriteriya 6. Sosial-mədəni baza 

Universitetin yataqxana sahəsi

9360 m2

Universitetdə fəaliyyət göstərən tələbə birliklərinin, teatrların, idman komandalarının və digər tələbə təşkilatlarının sayı

30

Universitetdə fəaliyyət göstərən tibb məntəqələrinin, idman zallarının, profilaktoriyaların, istirahət zonalarının sayı

15

 

Kriteriya 7. Beynəlxalq əməkdaşlığın səviyyəsi 

Universitetin maliyyəsi hesabına həyata keçirilən tələbə mübadilələrinin sayı

14

Universitetin maliyyəsi hesabına həyata keçirilən müəllim mübadilələrinin sayı

6

Xarici ali məktəblərlə tədris proqramlarının sayı

35

 

 

2014. Naxçıvan Dövlət Universitetinin sorğu anketi - Azərbaycan Respublikası ali məktəblərin reytinqləri üzrə tədqiqatlar. © AKTAM təşkilatı.
Powered by V@sif & Joomla 1.7 Templates