Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin sorğu anketi

 

Kriteriya 1. Tələbələrin tərkibinin keyfiyyəti.

Universitetdə təhsil alan tələbələrin ümumi sayı (bakalavr + magistr) –8941

Universitetdə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı (əyani + qiyabi) –8029

Universitetdə təhsil alan magistrlərin ümumi sayı (əyani + qiyabi) – 912

Əyani şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı – 6184

Qiyabi şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı – 1845

Əyani şöbədə təhsil alan magistrlərin ümumi sayı –  483

Qiyabi şöbədə təhsil alan magistrlərin ümumi sayı – 429

Ödənişsiz təhsil alan bakalavrların ümumi sayı (əyani + qiyabi) – 3077

Ödənişsiz təhsil alan magistrlərin ümumi sayı (əyani + qiyabi) – 406

Universitetdə təhsil alan xarici tələbələrin ümumi sayı (bakalavr + magistr) – 92

Universitetdə təhsil alan aspirantların ümumi sayı (əyani + qiyabi) – 63

Universitetdə təhsil alan xarici aspirantların ümumi sayı (əyani +

 qiyabi) – 9

 

 

 

 

 

Kriteriya 2. Professor müəllim heyətinin tərkibinin keyfiyyəti.

Ştat cədvəlinə əsasən professor – müəllim heyətinin sayı – 630 ştat

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər doktorlarının sayı –  41.5 ştat

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər namizədlərinin sayı – 336 ştat

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş 0.5 ştat dərs deyən müəllimlərin

sayı  – nəfərlə 28, ştatla 14

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş saat hesabı dərs deyən müəllimlərin sayı –  72 nəfər

Universitetin ümumi dərs yükü ( cari tədris ili üçün ) – 442127 saat

 

Kriteriya 3. Ali məktəbin elmi – tədqiqat potensialı.

Universitetin elmi – tədqiqat işlərinin maliyyələşməsinin həcmi – 111.255 manat

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının respublika səviyyəsində nəşr olunan elmi məqalələrinin sayı – 1669

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının xaricdə nəşr olunan elmi məqalələrinin sayı – 157

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının nəşr olunmuş monoqrafiyalarının sayı – 39, patentlərinin sayı  - 0, müəlliflik şəhadətnamələrin sayı – 2

Ali məktəbin iştirak etdiyi beynəlxalq elmi layihələrin , proqramların sayı – 0

Ali məktəbin iştirak etdiyi milli elmi və regional proqramların sayı – 0

 

 

 

Kriteriya 4. Maliyyələşmə , tədris prosesinin xərcləri , əsas fondlar.

Universitetin tədris – laboratoriya sahəsi –  27136 m2

Universitetdə istifadə olunan kompüterlərin ümumi sayı – 540 ədəd  

Universitetin tədris prosesində istifadə olan kompüterlərin ümumi sayı – 391 ədəd

Universitetin tədris portalının , 3 dildə fəaliyyət göstərən internet saytının mövcudluğu – bir dildə fəaliyyət göstərir

Universitetdə son 5 ildə nəşr olunmuş dərslik , dərs vəsaitlərinin və metodik işlərin sayı – 2009 ( 98 adda ) ,  2010( 113 adda ) ,             2011 ( 73 adda ) ,  2012 ( 93 adda ) , 2013 ( 68 adda ) ,  

2014 ( 42 adda ). Toplam – 487.

Universitetin kitabxanasının son 5 ildə aldığı dərslik , dərs vəsaitlərinin sayı – 9752

Universitetin 2012 – ci və 2013 – cü illərdə hər il üzrə maliyyələşmə mənbələri üzrə daxil olan və istifadə edilən vəsaitlərin məbləği :

-         dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər – 2012 (6583817,0 )         2013 (5891698,0 )

-         büdcədənkənar (xüsusi) vəsaitlər –  2012 ( 3694511,0 )            2013  ( 5066345,0 )

- digər vəsaitlər (qrantlar , ianələr və s.) –  2012 (0) ,  2013 (0)

Universitetin 2012 – 2013 – cü illərdə hər il üzrə dövlət

büdcəsindən ayrılan vəsaitlərdən funksional bölmələr üzrə :

-         təhsil xərcləri , o cümlədən ali təhsilin birinci və ikinci mərhələləri – 2012 ( 6475537,0 ) ,  2013 ( 5780743,0 )

-         habelə təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar üzrə - 2012 (0) , 2013 (0)

-         elm xərcləri – 2012 ( 108280,0 ) ,  2013 ( 111255,0 )

-         tikinti (investisiya) xərcləri ( yeni tikinti , yenidənqurma və əsaslı təmir xərcləri ) – 23700,0

Universitetin 2012 – ci və 2013 – cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən  ayrılan və büdcədənkənar vəsaitlərdən iqtisadi maddələr üzrə ayrı – ayrılıqda :

-         əməyin ödəniş xərcləri –   Büdcə  2012 ( 4989234,0 ) ,                2013 ( 4485171,0 ).  Büdcədənkənar  2012 ( 3299176,0 ) ,      2013 ( 4253238,0 )

-         malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması xərcləri –  Büdcə 2013 ( 1800,0 ) .  Büdcədənkənar  2012( 311165,0 ) ,              2013 ( 442193,0 )

-         digər xərclər –   Büdcə  2012 ( 18268,0 )  2013 ( 62656,0 ). Büdcədənkənar   2012 ( 84170,0 ) 2013 (370914,0 )

-         tələbələrə təqaüd –  2012 ( 1576315,0 ) , 2013 ( 1342071,0 )

 

 

Kriteriya 5. Tələbə qəbulunun seçimi və tədris prosesinin nəticələri.

Son 5 ildə TQDK – nın nəticələrinə əsasən universitetə daxil olan tələbələrin orta keçid balı –  379 bal

Son 2 ildə universiteti vaxtında bitirməmiş bakalavr və magistrlərin ümumi sayı –  272

 

Kriteriya 6. Sosial – mədəni baza.

Universitetin yataqxana sahəsi – 13336.6 m2

Universitetdə fəaliyyət göstərən tələbə birliklərinin sayı – 0  , teatrların sayı – 0 , idman komandalarının sayı – 9 , digər tələbə təşkilatlarının sayı –  4

Universitetdə fəaliyyət göstərən tibb məntəqələrinin sayı – 2 ədəd , idman zallarının sayı – 2 ədəd , profilaktoriyaların sayı – 0 , istirahət zonalarının sayı – 0 ,

 

Kriteriya 7. Beynəlxalq əməkdaşlığın səviyyəsi.

Universitetin maliyyə hesabına həyata keçirilən tələbə mübadilələrinin sayı – 0

Universitetin maliyyə hesabına həyata keçirilən müəllim mübadilələrinin sayı – 0

Xarici ali məktəblərlə birgə tədris proqramlarının sayı – 0

 

2014. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin sorğu anketi - Azərbaycan Respublikası ali məktəblərin reytinqləri üzrə tədqiqatlar. © AKTAM təşkilatı.
Powered by V@sif & Joomla 1.7 Templates