Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının sorğu anketi

Kriteriya 1. Tələbələrin tərkibinin keyfiyyəti

Akademiyada təhsil alan tələbələrin ümumi sayı (bakalavr+magistr)-

Akademiyada təhsil alan bakalavrların ümumi sayı (əyani+ qiyabi)-

Akademiyada təhsil alan magistrlərin ümumi sayı (əyani+ qiyabi)-

Əyani şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı- 616

Qiyabi şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı-

Əyani şöbədə təhsil alan magistrlərin ümumi sayı-

Qiyabi şöbədə təhsil alan magistrlərin ümumi sayı-

Ödənişsiz təhsil alan bakalavrların ümumi sayı (əyani+ qiyabi)-

Ödənişsiz təhsil alan magistrlərin ümumi sayı (əyani+ qiyabi)-

Akademiyada təhsil alan xarici tələbələrin ümumi sayı (bakalavr+magistr)-

Akademiyada təhsil alan aspirantların ümumi sayı (əyani+qiyabi)-

Akademiyada təhsil alan  xarici aspirantların ümumi sayı (əyani+qiyabi)-

 

 

 

Kriteriya 2. Professor - müəllim heyətinin tərkibinin keyfiyyəti.

Ştat cədvəlinə əsasən professor-müəllim heyətinin sayı-74

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər doktorlarının sayı - 7

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər namizədlərinin sayı-31

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş 0,5 ştat dərs deyən müəllimlərin sayı - 18

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş saat hesabı dərs deyən müəllimlərin sayı - 9

Akademiyanın  ümumi dərs yükü -23543

 

 

 

Kriteriya 3. Ali məktəbin elmi-tədqiqat potensialı

Akademiyada elmi-tədqiqat işlərinin maliyyələşməsinin həcmi-

Son iki ildə akademiya əməkdaşlarının respublika səviyyəsində nəşr olunan elmi məqalələrinin sayı - 88

Son iki ildə akademiya əməkdaşlarının xaricdə nəşr oluan elmi məqalələrinin sayı - 14

Son iki ildə akademiya  əməkdaşlarının nəşr olunmuş monoqrafiyalarının, patentlərinin, müəlliflik şəhadətnamələrinin sayı - 8

Ali məktəbin  iştirak etdiyi beynəlxalq elmi layihələrin, proqramların sayı - 2

Ali məktəbin  iştirak etdiyi milli elmi və regional proqramların sayı-

 

 

 

Kriteriya 4. Maliyyələşmə, tədris prosesinin xərcləri, əsas fondlar.

Akademiyada tədris-laboratoriya sahəsi  - 5500 m2

Akademiyada istifadə olan kompüterlərin ümumi sayı - 71

Akademiyada tədris prosesində istifadə olan kompüterlərin ümumi sayı-  40

Akademiyada tədris portalının , 3 dildə fəaliyyət göstərən internet saytının mövcudluğu- var

Akademiyada son 5 ildə nəşr olunmuş dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı-

Akademiyada kitabxanasının son 5 ildə aldığı dərslik, dərs vəsaitlərin sayı- 685

Akademiyanın  2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə maliyyələşmə mənbələri üzrə daxil olan və istifadə edilən vəsaitlərin məbləği:853780,37-2012   958490,96-2013

- dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər-

- büdcədənkənar (xüsusi) vəsaitlər-

- digər vəsaitlər (qrantlar, ianələr və s.)-

Akademiyanın 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərdən funksional bölmələr üzrə:

- təhsil xərcləri, o cümlədən ali təhsilin birinci və ikinci mərhələləri, habelə təhsil sahəsində  tətbiqi tədqiqatlar üzrə -

- elm xərcləri-

- tikinti (investisiya)  xərcləri (yeni tikinti, yenidənqurma və əsaslı təmir xərcləri)-23697,15 -2012

Akademiyanın 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan və büdcədənkənar vəsaitlərdən iqtisadi maddələr üzrə ayrı-ayrılıqda:

- əməyin ödənişi xərcləri-573187,62-2012  613161,08-2013

- malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması xərcləri-

- digər xərclər-

 

 

Kriteriya 5. Tələbə qəbulunun seçimi və tədris prosesinin nəticələri.

 

Son 5 ildə TQDK-nın nəticələrinə əsasən Akademiyaya  daxil olan tələbələrin orta keçid balı-258,93

Son 2 ildə Akademiyanı  vaxtında bitirməmiş bakalavr və magistrlərin ümumi sayı-39

 

 

Kriteriya 6. Sosial-mədəni baza.

Akademiyanın yataqxana sahəsi - 1200m2

Akademiyada fəaliyyət göstərən tələbə birliklərinin , teatrların, idman komandalarının və digər tələbə təşkilatlarının sayı-5

Akademiyada fəaliyyət göstərn tibb məntəqələrinin, idman zallarının, profilaktoriyaların , istirahət zonalarının sayı-2

 

 

 

 

Kriteriya 7. Beynəlxalq əməkdaşlığın səviyyəsi.

Akademiyanın maliyyəsi hesabına həyata keçirilən tələbə mübadilələrinin sayı-

Akademiyanın maliyyəsi hesabına həyata keçirilən müəllim mübadiləsinin sayı-

 

Xarici ali məktəblərlə birgə tədris proqramlarının sayı-

2014. Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının sorğu anketi - Azərbaycan Respublikası ali məktəblərin reytinqləri üzrə tədqiqatlar. © AKTAM təşkilatı.
Powered by V@sif & Joomla 1.7 Templates