Qərb Universitetinin sorğu anketi 

Kriteriya 1. Tələbələrin tərkibinin keyfiyyəti.

Universitetdə təhsil alan tələbələrin ümumi sayı (bakalavr+magistr) -1211

Universitetdə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı (əyani+qiyabi) -1145

Universitetdə təhsil alan magistrlərin ümumi sayı (əyani+qiyabi) -66

Əyani şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı -1068

Qiyabi şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı -77

Əyani şöbədə təhsil alan magistrlərin ümumi sayı  -66

Qiyabi şöbədə təhsil alan magistrlərin ümumi sayı  -0

Ödənişsiz təhsil alan bakalavrların ümumi sayı (əyani+qiyabi) -32

Ödənişsiz təhsil alan magistrlərin ümumi sayı (əyani+qiyabi) -3

Universitetdə təhsil alan xarici tələbələrin ümumi sayı (bakalavr+magistr) - 11

Universitetdə təhsil alan doktorantların və dissertantların ümumi sayı (əyani+ qiyabi) -34

Universitetdə təhsil alan xarici doktorantların və dissertantların ümumi sayı (əyani+qiyabi) -3

 

Kriteriya 2. Professor müəllim heyətinin tərkibinin keyfiyyəti.

Ştat cədvəlinə əsasən professor-müəllim  heyətinin sayı-189

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər doktorlarının sayı - 28

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər namizədlərinin sayı - 79

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş 0.5 ştat dərs deyən müəllimlərin sayı – 17

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş saat hesabı dərs deyən müəllimlərin sayı -  35

Universitetin ümumi dərs yükü - 84783 s

 

Kriteriya 3. Ali məktəbin elmi-tədqiqat potensialı.

Universitetin elmi-tədqiqat işlərinin maliyyələşməsinin həcmi-100 000 man.

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının respublika səviyyəsində nəşr olunan elmi məqalələlərin sayı- 118

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının xaricdə nəşr olunan elmi məqalələrinin sayı- 59

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının nəşr olunmuş monoqrafiyalarının, patenlərinin, müəlliflik səhadətnamələrinin sayı - 13

Ali məktəbin iştirak etdiyi beynəlxalq elmi layihələrin, proqramların sayı - 14

Ali məktəbin iştirak etdiyi milli elmi və regional proqramların sayı- 6

 

Kriteriya 4. Maliyyələşmə, tədris prosesinin xərcləri, əsas fondlar.

Universitetin tədris-laboratoriya sahəsi - 5838.2 m2

Universitetdə istifadə olan kompüterlərin ümumi sayı - 152

Universitetdə tədris prosesində istifadə olan kompüterlərin  ümumi sayı - 114

Universitetdə tədris portalının, 3 dildə fəaliyyət göstərən internet saytının mövcudluğu - www.wu.edu.az

Universitetdə son 5 ildə nəşr olunmuş dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı - 114

Universitetin kitabxanasının son 10 ildə aldığı dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı - 8642

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə maliyyələşmə mənbələri üzrə daxil oan və istifadə edilən vəsaitlərin məbləği: 3561679.00 man (2012-ci il), 3427365.00 man (2013-cü il)

   -  dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər - 16452.00 man (2012-ci il), 41012.00 man (2013-cü il)

   -  büdcədənkənar (xüsusi) vəsaitlər  -  3545227.00 man (2012-ci il), 3427365.00 man (2013-cü il)

   -  digər vəsaitlər (qrantlar, ianələr və s.) - 4050.00 man (2013-cü il), 4000 USD (2013)

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərdən funksional bölmələr üzrə: 16452.00 man (2012-ci il), 41012.00 man (2013-cü il)

-         Təhsil xərcləri- 0.00 (2012-ci il), 23920.00 man (2013-cü il), o cümlədən ali təhsilin birinci və ikinci mərhələləri- Təqaüd bakalavr -2180.00 man (2012-ci il), 4052.00 man (2013-cü il) Təqaüd magistr – 1295.00 man (2012-ci il), 1015.00 man  (2013-cü il)

-         Habelə təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar üzrə-0.00

-         Elm xərcləri-0.00

-         Tikinti (investisiya) xərcləri (yeni tikinti, yenidənqurma və əsaslı təmir xərcləri) –

-         əməyin ödənişi xərcləri-10068.00 man (2012-ci il), 0.00 man (2013-cü il)

-         malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması xərcləri-2856.00 man (2012-ci il), 11900.00 man (2013-cü il)

-         digər xərclər-53.00 man (2012-ci il), 125.00 man (2013-cü il)

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərdən iqtisadi maddələr üzrə ayrı-ayrılıqda: 16452.00 man (2012-ci il), 41012.00 man (2013-cü il)

-         əməyin ödənişi xərcləri – 10068.00 man (2012-ci il), 0.00 man (2013- cü il)

-         malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması xərcləri – 2856.00 man (2012-ci il), 11900.00 man (2013-cü il)

-         digər xərclər - 3528.00 man (2012-ci il), 29112.00 man(2013-cü il)

 

 Kriteriya 5. Tələbə qəbulunun seçimi və tədris prosesinin nəticələri.

Son 5 ildə TQDK-nın nəticələrinə əsasən universitetə daxil olan tələbələrin orta keçid balı - 271

İllər üzrə

2009-cu il – 294 orta bal

2010cu il-305 orta bal

2011-ci il-295 orta bal

2012-ci il -250 orta bal

2013-cüil -229 orta bal

Son 2 ildə universiteti vaxtında bitirməmiş bakalavr və magistrlərin ümumi sayı- 37

 

Kriteriya 6. Sosial mədəni baza.

Universitetin yataqxana sahəsi- 0

Universitetdə fəaliyyət göstərən tələbə birliklərinin, teatrların, idman komandalarının və digər tələbə təşkilatlarının sayı- 10

Universitetdə fəaliyyət göstərən tibb məntəqələrinin, idman zallarının, profilaktoriyalarının, istirahət zonalarının sayı - 5

 

Kriteriya 7.Beynəlxalq əməkdaşlığın səviyyəsi.

Universitetin maliyyəsi hesabına həyata keçirilən tələbə mübadilələrinin sayı - 63

Universitetin maliyyəsi hesabına həyata keçirilən müəllim mübadilələsinin sayı- 9

 

Xarici ali məktəblərlə tədris proqramlarının sayı - 10

2014. Qərb Universitetinin sorğu anketi - Azərbaycan Respublikası ali məktəblərin reytinqləri üzrə tədqiqatlar. © AKTAM təşkilatı.
Powered by V@sif & Joomla 1.7 Templates