Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun sorğu anketi

Kriteriya 1. Tələbələrin tərkibinin keyfiyyəti 

Universitetdə təhsil alan tələbənin ümumi sayı (bakalavr+magistr)

1013

Universitetdə təhsil alan  bakalavrların ümumi sayı (əyani+qiyabi)

993

Universitetdə təhsil alan  magistrantların ümumi sayı (əyani+qiyabi)

20

Əyani şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı

794

Qiyabi şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı

199

Əyani şöbədə təhsil alan magistrantların ümumi sayı

13

Qiyabi şöbədə təhsil alan magistrantların ümumi sayı

7

Ödənişsiz təhsil alan bakalavrların ümumi sayı (əyani+qiyabi)

165

Ödənişsiz təhsil alan magistrantların ümumi sayı (əyani+qiyabi)

1

Universitetdə təhsil alan xarici tələbənin ümumi sayı (bakalavr+magistr)

 

Universitetdə təhsil alan doktorantlarınümumi sayı (əyani+qiyabi)

 

Universitetdə təhsil alan xarici doktorantların ümumi sayı (əyani+qiyabi)

 

 

Kriteriya 2. Professor-müəllim heyətinin tərkibinin keyfiyyəti 

Ştat cədvəlinə əsasən professor-müəllim heyətinin sayı

82

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər doktorlarının  sayı

9

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər namizədlərinin sayı

40

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş 0,5 ştat dərs deyən müəllimlərin sayı

5

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş saat hesabı dərs deyən müəllimlərin sayı

             2

Universitetin ümumi dərs yükü

40781

 

Kriteriya 3. Ali məktəbin elmi-tədqiqat potensialı

 

Universitetin elmi-tədqiqat işlərinin maliyyələşməsinin həcmi

  manat

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının respublika səviyyəsində nəşr olunan elmi məqalələrin sayı

Cəmi: 405

2012-ci ildə – 158

2013-cü ildə – 247

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının xaricdə nəşr olunan elmi məqalələrin sayı

Cəmi: 46

2012-ci ildə – 13 (onlardan 3-ü impakt faktorlu jurnallarda);

2013-cü ildə– 33 (onlardan 5-i impakt faktorlu jurnallarda);

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının nəşr olunmuş monoqrafiyalarının, patentlərinin, müəlliflik şəhadətnamələrinin sayı

Cəmi: 15,

onlardan

monoqrafiyalar:

2012-ci ildə – 8;

2013-cü ildə – 7

patentlər:

 

Ali məktəbin iştirak etdiyi beynəlxalq elmi layihələrin, proqramların sayı

1

Ali məktəbin iştirak etdiyi milli elmi və regional proqramların sayı

-

 

Kriteriya 4. Maliyyələşmə, tədris prosesinin xərcləri, əsas fondlar 

Universitetin tədris-laboratoriya sahəsi

2439.5 m2

Universitetdə istifadə olunan kompüterlərin ümumi sayı

60

Universitetdə tədris prosesində istifadə olunan kompüterlərin ümumi sayı

34

Universitetin tədris portalının, 3 dildə fəaliyyət göstərən internet saytının mövcudluğu

//http:nmi.nakhchivan.az

Universitetdə son 5 ildə nəşr olunmuş dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı

Cəmi: 27

Dərsliklər: 2

Dərs vəsaitləri: 25

Universitetin kitabxanasının son 5 ildə aldığı dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı

                2505

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə maliyyələşmə mənbələri üzrə daxil olan və istifadə edilən vəsaitlərin məbləği:

-dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər

-büdcədənkənar (xüsusi) vəsaitlər

-digər vəsaitlər (qrantlar, ianələr və s.)

2012-ci il

 

2013-cü il

 

  619265

511791

145966

 

167982

850679

       659183

 

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan  vəsaitlərdən funksional bölmələr üzrə:

-təhsil xərcləri, o cümlədən ali təhsilin birinci və ikinci mərhələləri, habelə təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar üzrə

-elm xərcləri

-tikinti (investisiya) xərcləri (yeni tikinti, yenidənqurma və əsaslı təmir xərcləri)

2012-ci il

2013-cü il

561742

 

111217

 

-

692194

 

130.000

 

-

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan və büdcədənkənar vəsaitlərdən iqtisadi maddələr üzrə ayrı-ayrılıqda:

  Əməyin ödənişi xərcləri;

- dövlət büdcəsindən

- büdcədənkənar vəsait

2012-ci il

 

 

2013-cü il

 

 

 

612342

177670

 112341

701143

 

 Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması xərcləri

- dövlət büdcəsindən

- büdcədənkənar vəsait

 

70843

    59400

 

-

143400

 Digər xərclər

- dövlət büdcəsindən

- büdcədənkənar vəsait

 

41627

18641

 

22400

11340

 

Kriteriya 5. Tələbə qəbulunun seçimi və tədris prosesinin nəticələri 

Son 5 ildə TQDK-nın nəticələrinə əsasən universitetə daxil olan tələbələrin orta keçid balı

350

Son 2 ildə universiteti vaxtında bitirməmiş bakalavr və magistrantların ümumi sayı

5

 

Kriteriya 6. Sosial-mədəni baza

 

Universitetin yataqxana sahəsi

               -

Universitetdə fəaliyyət göstərən tələbə birliklərinin, teatrların, idman komandalarının və digər tələbə təşkilatlarının sayı

8

Universitetdə fəaliyyət göstərən tibb məntəqələrinin, idman zallarının, profilaktoriyaların, istirahət zonalarının sayı

1

 

Kriteriya 7. Beynəlxalq əməkdaşlığın səviyyəsi 

 

Universitetin maliyyəsi hesabına həyata keçirilən tələbə mübadilələrinin sayı

-

Universitetin maliyyəsi hesabına həyata keçirilən müəllimə mübadilələrinin sayı

Cəmi: 85

2012-ci ildə –  

2013-cü ildə–

Xarici ali məktəblərlə tədris proqramlarının sayı

 

 

 

 

2014. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun sorğu anketi - Azərbaycan Respublikası ali məktəblərin reytinqləri üzrə tədqiqatlar. © AKTAM təşkilatı.
Powered by V@sif & Joomla 1.7 Templates