Azərbaycan Dillər Universitetinin sorğu anketi

 

Kriteriya 1. Tələbələrin tərkibinin keyfiyyəti.

Universitetdə təhsil alan tələbələrin ümumi sayı (bakalavr+magistr) - 5501

Universitetdə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı (əyani+qiyabi) - 5153

Universitetdə təhsil alan magistrlərin ümumi sayı (əyani+qiyabi) - 348

Əyani şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı – 4859

Qiyabi şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı – 294

Əyani şöbədə təhsil alan magistrlərın ümumi sayı – 259

Qiyabi şöbədə təhsil alan magistrlərın ümumi sayı –89

Ödənişsiz təhsil alan  bakalavrların ümumi sayı (əyani+qiyabi) - 2378

Ödənişsiz təhsil alan magistrlərin ümumi sayı (əyani+qiyabi) – 113

Universitetdə təhsil alan xarici tələbələrin ümumi sayı (bakalavr + magistr) – 70 (62 bakalavr, 1 magistr, 2 hazırlıq, 5 dil kursları)

Universitetdə təhsil alan aspirantların  ümumi sayı (əyani+qiyabi) – 67

Universitetdə təhsil alan xarici aspirantların  ümumi sayı (əyani+qiyabi) - 1

 

Kriteriya 2. Professor müəllim heyətinin tərkibinin keyfiyyəti.

Ştat cədvəlinə əsasən professor-müəllim heyətinin sayı – 717

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər doktorlarının sayı - 32

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər namizədlərinin sayı – 176

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş 0.5 ştat dərs deyən müəllimlərin sayı- 25

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş saat hesabı dərs deyən müəllimlərin sayı –

Universitetin ümumi dərs yükü – ±326579

 

 

Kriteriya 3. Ali məktəbin elmi-tədqiqat potensialı.

Universitetdə elmi-tədqiqat işlərinin maliyyələşməsinin həcmi – 16188 (2014)

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının respublika səviyyəsində nəşr olunan elmi məqalələrinin sayı – 1800

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının xaricdə nəşr olunan elmi məqalələrinin sayı – 80

Son iki ildə  universitet əməkdaşlarının nəşr olunmuş monoqrafiyalarının, patentlərinin, müəlliflik şəhadətnamələrinin sayı - 90

Ali məktəbdə iştirak etdiyi beynəlxalq elmi layihələrin, proqramların sayı – 11 (6 TEMPUS, 5 ERASMUS)

Ali məktəbin iştirak etdiyi milli elmi və regional proqramların sayı – 4 – Mevlana (Ankara, Marmara, Hacettepe, Ordu)

 

Kriteriya 4. Maliyyələşmə, tədris prosesinin xərcləri, əsas fondlar.  

Universitetin tədris-laboratoriya sahəsi – Eksperimental fonetika və tətbiqi dilçilik laboratoriyası

Universitetdə istifadə olan kompüterlərin ümumi sayı - 313

Universitetdə tədris prosesində istifadə olan kompüterlərin ümumi sayı – 54

Universitetin tədris portalının, 3 dildə fəaliyyət göstərən internet saytının mövcudluğu – www.adu.edu.az

Universitetdə son 5 ildə nəşr olunmuş dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı - 250

Universitetin kitabxanasının  son 5 ildə aldığı  dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı-5612

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə maliyyələşmə mənbələri üzrə daxil olan və istifadə edilən vəsaitlərin məbləği:       2012-ci       2013-cü

-Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər:                         5165352,0     5535436,0

-Büdcədənkənar (xüsusi) vəsaitlər:                              4087719,0     4407828,0

-Digər vəsaitlər (qrantlar, ianələr və s.) - yoxdur

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərdən funksional bölmələr üzrə:

-          təhsil xərcləri, o cümlədən ali təhsilin birinci və ikinci mərhələləri,   

      habelə təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar üzrə     2012-ci iı     2013-cü il

                                                                                   2703990,0      341360,0

-          elm xərcləri                                                          63505,0          12905,0

-          tikinti (investisiya) xərcləri (yeni tikinti, yenidənqurma və əsaslı təmir  

    xərcləri) (2012-2013-cü ildə büdcə və büdcədənkənar vəsaitlərin faktiki icrası barədə məlumatda)

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan və büdcədənkənar vəsaitlərdən iqtisadi maddələr üzrə ayrı-ayrılıqda:

  - əməyin ödənişi xərcləri:                                        2012-ci               2013-cü

                                                                               5451998,51        5240522,92

   - malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması xərcləri:

                                                                                2520339,87          3998980,0

  - digər xərclər:                                                      1280732,82          1536456,0

Kriteriya 5. Tələbə qəbulunun seçimi və tədris prosesinin nəticələri.  

Son 5 ildə TQDK-nın nəticələrinə əsasən universitetə daxil olan tələbələrin orta keçid balı- 225

Son 2 ildə universiteti filialını vaxtında bitirməmiş bakalavr və magistrlərin ümumi sayı- 62 bakalavr, 17 magistr

Kriteriya 6. Sosial – mədəni baza.

Universitetin yataqxana sahəsi- 1 nömrəli oğlanlar (təmamilə qaçqın və məcburi köçkünlər tərəfindən tutulmuşdur) və 2 nömrəli qızlar (cəmi 90 tələbə yerləşdirilmiş, qalan hissə tamamilə qaçqın və məcburi köçkünlər tərəfindən tutulmuçşdur)

Universitetdə fəaliyyət göstərən tələbə birliklərinin, teatrların, idman komandalarının və digər tələbə təşkilatlarının  sayı-1 Tələbə Gənclər Təşkilatı, 10 klub (“Kitab” klubu, “Debat” klubu, “Diplomat” klubu, “Conversation” (english, german), “Vətənpərvərlər” klubu, “Poliqlot” klubu,”Green club” ekologiya klubu, “Art club” mədəniyyət klubu, “Tələbə teatrı”, “Dalğa rəqs”), 8 idman komandası (futbol, volebol, güləş, tenis, şahmat, şaşki, judo, badminton)

Universitetdə fəaliyyət göstərən tibb məntəqələrinin, idman zallarının, profilaktoriyaların, istirahət zonalarının sayı – tibbi məntəqəsi və stomatoloji məntəqə, universitetin birinci tədris binasında idman zalı mövcuddur

Kriteriya 7. Beynəlxalq əməkdaşlığın səviyyəsi

Universitetin maliyyəsi hesabına həyata keçirilən tələbə mübadilələrinin sayı – 80 tələbə

Universitetin maliyyəsi hesabına həyata keçirilən müəllim mübadiləsinin sayı – 45 müəllimə

 

Xarici ali məktəblərlə birgə tədris proqramlarının sayı – 3 (University of Essex, University of Strasbourg, University of Glasgow)

2014. Azərbaycan Dillər Universitetinin sorğu anketi - Azərbaycan Respublikası ali məktəblərin reytinqləri üzrə tədqiqatlar. © AKTAM təşkilatı.
Powered by V@sif & Joomla 1.7 Templates