Gəncə Dövlət Universitetinin sorğu anketi 

 

Kriteriya 1. Tələbələrin tərkibinin keyfiyyəti

Universitetdə təhsil alan tələbələrin ümumi sayı (bakalavr + magistr) – 5237 nəfər

Universitetdə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı (əyani + qiyabi) – 4961nəfər

Universitetdə təhsil alan magistrların ümumi sayı (əyani + qiyabi) – 276 nəfər

Əyani şöbədə təhsil alan  bakalavrların ümumi sayı – 4312 nəfər

Qiyabi şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı -  649 nəfər

Əyani şöbədə təhsil alan magistrların ümumi sayı – 131nəfər

Qiyabi şöbədə təhsil alan magistrların ümumi sayı – 145 nəfər

Ödənişsiz təhsil alan bakalavrların ümumi sayı (əyani + qiyabi) – 1308 nəfər

Ödənişsiz təhsil alan magistrların ümumi sayı  (əyani + qiyabi) – 95 nəfər

Universitetdə təhsil alan xarici tələbələrin ümumi sayı (bakalavr + magistr) nəfər

Bakalavr – 13 nəfər

                                                       Magistr – 2 nəfər

Universitetdə təhsil alan aspirantların  ümumi sayı (əyani + qiyabi) nəfər

                                                 Dissertant – 43 nəfər

 Qiyabi doktorant – 23 nəfər

Əyani doktorant – 20 nəfər

Universitetdə təhsil alan xarici aspirantların ümumi sayı (əyani + qiyabi)

    Elmlər doktoru – 5 nəfər nəfər

 

Kateqoriya 2. Professor müəllim heyyətinin tərkibinin keyfiyyəti

 

Ştat cədvəlinə əsasən professor – müəllim heyyətinin sayı – 542 nəfər

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər doktorlarının sayı – 13 nəfər

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər namizədlərinin sayı – 132 nəfər

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş 0,5 ştat dərs deyən müəllimlərinin sayı – 43 nəfər

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş saat hesabı dərs deyən müəllimlərin sayı – 15 nəfər

Universitetin ümumi dərs yükü – 298 665 saat

 

Kateqoriya 3. Ali məktəblərin elmi-tədqiqat potensialı

 

Universitetin elmi-tədqiqat  işlərinin maliyyələşməsinin  həcmi:

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının  respublika səviyyəsində nəşr olunan elmi  məqalələrinin sayı – 251 + 279

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının  xaricdə nəşr olunan elmi məqalələrinin  sayı – 42+49

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının nəşr olunmuş monoqrafiyalarının, patentlərin, müəlliflik şəhadətnamələrinin sayı :

 19 monoqrafiya

                                                       2 patent

 

Kriteriya 4. Maliyyələşmə, tədris prosesinin xərcləri, əsas fondlar.

 

Universitetin tədris-laboratoriya  sahəsi – 703.56 m2 + 416 m2=1119.56

Universitetdə olan kompüterlərin ümumi sayı – 594

Universitetdə tədris prosesində olan kompüterlərin ümumi sayı – 503

Noterbok – 298

Universitetin tədris portalının, 3 dildə fəaliyyət göstərən internet saytının  mövcudluğu – Azərbaycan. Lİİ GSU-Az-----------

Universitetin yataqxana sahəsi - yaşayış sahəsi – 7226 m2 , ümumi sahəsi 132,48m 

 

Universitetdə fəaliyyət göstərən tibb məntəqələrinin, idman zallarının, proflaktoriyaların, istirahət zonalarının sayı aşağıdakılardır:

1.    Gəncə Dövlət Universitetində  - 4 tibb məntəqəsi fəaliyyət göstərir.

2.    Gəncə Dövlət Universitetində  - 2-ci tədris binasında 1 idman zalı fəaliyyət göstərir

3.    Proflaktoriya, istirahət zonaları yoxdur.

Universitetdə son 5 ildə nəşr olunmuş dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı – 42+69

Universitetin kitabxanasının son 5 ildə aldığı dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı – 814 nüsxə

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə maliyyələşmə mənbələri üzrə daxil olan və istifadə edilən vəsaitlərin məbləği:

                                                                                                   2012-ci il                 2013-cü il

 

-         Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər                     4982,9                     3119, 7

Büdcədənkənar (xüsusi) vəsaitlər                          3696,8                     3902,8

 

CƏMİ:                                                                    8679,7                     7022,5

-         Digər vəsaitlər (qrantlar, ianələr və s.)

Universitetin 2012-ci və 2013cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərdən funksional bölmələr üzrə:

-         Təhsil xərcləri, o cümlədən ali təhsilin birinci və ikinci mərhələləri, habelə təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar üzrə

-         Elm xərcləri

-         Tikinti (investisiya) xərcləri (yeni tikinti, yenidənqurma və əsaslı təmir xərcləri)                                                                     247,5

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan və büdcədənkənar vəsaitlərdən iqtisadi maddələr üzrə ayrı-ayrılıqda:

-         əməyin ödənişi xərcləri                                              4119,5                    4146,5                                            

DSNİT-221                                                                 904,6                      912,2

-         malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması

xərcləri                                                                             1832,3                     425,3

-         digər xərclər                                                                 1249,3                     979,0

 

CƏMİ:                                                                              8105,7                     6463,0

 

 

 

Kateqoriya 5. Tələbə qəbulunun seçimi və tədris prosesinin nəticələri.

Son 5 ildə TQDK-nın nəticələrinə əsasən universitetə daxil olan tələbələrin orta keçid balı – 191

Son 2 ildə universiteti vaxtında bitirməmiş bakalavr və magistrlərin ümumi sayı –

67 bak + 13 mag

 

Kateqoriya 6. Sosial – mədəni baza.

Universitetdə fəaliyyət göstərən tələbə  birliklərinin , teatrların, idman komandalarının və digər təşkilatlarının sayı -

İdman klub – 1

Özfəaliyyat dərnəkləri :

xor dərnəyi - 1,

vokal dərnəyi - 1

Tələbə gənclər təşkilatı, tələbə şurası, tələbə həmkarlar təşkilatı

 

Kateqoriya 7. Beynəlxalq əməkdaşlığın səviyyəsi

 

Universitetin maliyyəsi hesabına həyata keçirilən tələbə mübadilələrinin sayı –

Universitetin maliyyəsi hesabına həyəta keçirilən müəllim mübadiləsinin sayı –

Xarici ali məktəblərlə birgə tədris proqramlarının sayı – 3

      1.ERASMUS Mundus, ERASMUS WEBB

                                   2. TEMPUS

 

                                       3.Mevlana Mübadilə Proqramı

2014. Gəncə Dövlət Universitetinin sorğu anketi - Azərbaycan Respublikası ali məktəblərin reytinqləri üzrə tədqiqatlar. © AKTAM təşkilatı.
Powered by V@sif & Joomla 1.7 Templates