Azərbaycan Texnologiya Universitetinin sorğu anketi

 Kriteriya 1. Tələbələrin tərkibinin keyfiyyəti.

Universitetdə təhsil alan tələbələrin ümumi sayı (bakalavr + magistr) – 2244

Universitetdə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı (əyani+qiyabi) - 2093

Universitetdə təhsil alan magistrlərin ümumi sayı (əyani+qiyabi)  –151

Əyani şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı – 1544

Qiyabi şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı – 549

Əyani şöbədə təhsil alan magistrlərın ümumi sayı –24

Qiyabi şöbədə təhsil alan magistrlərın ümumi sayı – 92

Ödənişsiz təhsil alan  bakalavrların ümumi sayı (əyani+qiyabi) - 125

Ödənişsiz təhsil alan magistrlərin ümumi sayı (əyani+qiyabi) – 13

Universitetdə təhsil alan xarici tələbələrin ümumi sayı (bakalavr + magistr) – 0

Universitetdə təhsil alan aspirantların  ümumi sayı (əyani+qiyabi) – 17

Universitetdə təhsil alan xarici aspirantların  ümumi sayı (əyani+qiyabi) - 0

 

Kriteriya 2. Professor müəllim heyətinin tərkibinin keyfiyyəti.

Ştat cədvəlinə əsasən professor-müəllim heyətinin sayı –234

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər doktorlarının sayı - 14

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər namizədlərinin sayı – 96

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş 0.5 ştat dərs deyən müəllimlərin sayı- 17

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş saat hesabı dərs deyən müəllimlərin sayı – 5

Universitetin ümumi dərs yükü – 119220

 

 

Kriteriya 3. Ali məktəbin elmi-tədqiqat potensialı.

Universitetdə elmi-tədqiqat işlərinin maliyyələşməsinin həcmi – 32400

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının respublika səviyyəsində nəşr olunan elmi məqalələrinin sayı – 520

Son iki ildə universitet əməkdaşlarının xaricdə nəşr olunan elmi məqalələrinin sayı – 60

Son iki ildə  universitet əməkdaşlarının nəşr olunmuş monoqrafiyalarının, patentlərinin, müəlliflik şəhadətnamələrinin sayı - 5

Ali məktəbdə iştirak etdiyi beynəlxalq elmi layihələrin, proqramların sayı - 3

Ali məktəbin iştirak etdiyi milli elmi və regional proqramların sayı - 7

 

Kriteriya 4. Maliyyələşmə, tədris prosesinin xərcləri, əsas fondlar.  

Universitetin tədris-laboratoriya sahəsi – 17874 m2

Universitetdə istifadə olan kompüterlərin ümumi sayı- 318

Universitetdə tədris prosesində istifadə olan kompüterlərin ümumi sayı – 173

Universitetin tədris portalının, 3 dildə fəaliyyət göstərən internet saytının mövcudluğu –3 dildə

Universitetdə son 5 ildə nəşr olunmuş dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı- 59

Universitetin kitabxanasının  son 5 ildə aldığı  dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı- 205

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə maliyyələşmə mənbələri üzrə daxil olan və istifadə edilən vəsaitlərin məbləği:                                                                     

                                                                                   2012-ci il          2013-cü il

-          dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər -             2476689.0         1433187

-          büdcədənkənar (xüsusi) vəsaitlər –                1494511.24         1622828.45

-          digər vəsaitlər (qrantlar, ianələr və s.) –               --                           --

 

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərdən funksional bölmələr üzrə:                                2012 –ci il      2013-cü il

-          təhsil xərcləri, o cümlədən ali təhsilin birinci və ikinci mərhələləri,   

      habelə təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar üzrə -       245730.53     1433187.0

-          elm xərcləri                                                                 36153.53      31391.26

-          tikinti (investisiya) xərcləri (yeni tikinti, yenidənqurma və əsaslı təmir  

    xərcləri)                                                                         149678.17

 

Universitetin 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan və büdcədənkənar vəsaitlərdən iqtisadi maddələr üzrə ayrı-ayrılıqda:

                                                                                   2012-ci il          2013-cü il                                                                                   

-          əməyin ödənişi xərcləri –                                 1651282           1144386.96

-          malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması xərcləri- 251987.50   --

-          digər xərclər-                                                    572460.04         288800.04

 

Kriteriya 5. Tələbə qəbulunun seçimi və tədris prosesinin nəticələri.  

Son 5 ildə TQDK-nın nəticələrinə əsasən universitetə daxil olan tələbələrin orta keçid balı- 300-350 bal

Son 2 ildə universiteti filialını vaxtında bitirməmiş bakalavr və magistrlərin ümumi sayı- 15+6=21

 

Kriteriya 6. Sosial – mədəni baza.

Universitetin yataqxana sahəsi- 9405m.kv olan 2 bina

Universitetdə fəaliyyət göstərən tələbə birliklərinin, teatrların, idman komandalarının və digər tələbə təşkilatlarının  sayı-9

Universitetdə fəaliyyət göstərən tibb məntəqələrinin - 1, idman zalları - 1, profilaktoriyaların - yoxdur, istirahət zonalarının sayı-yoxdur

 

Kriteriya 7. Beynəlxalq əməkdaşlığın səviyyəsi.

Universitetin maliyyəsi hesabına həyata keçirilən tələbə mübadilələrinin sayı- 0

Universitetin maliyyəsi hesabına həyata keçirilən müəllim mübadiləsinin  sayı- 6

Xarici ali məktəblərlə birgə tədris proqramlarının sayı- 0

2014. Azərbaycan Texnologiya Universitetinin sorğu anketi - Azərbaycan Respublikası ali məktəblərin reytinqləri üzrə tədqiqatlar. © AKTAM təşkilatı.
Powered by V@sif & Joomla 1.7 Templates