Mingəçevir Politexnik İnstitutu sorğu anketi

 Kriteriya 1. Tələbələrin tərkibinin keyfiyyəti (15.10.2013-cü il)

 

İnstitutda təhsil alan tələbələrin ümumi sayı (bakalavr + magistr) - 1041 nəfər

İnstitutda təhsil bakalavrların ümumi sayı (əyani + qiyabi) - 1041 nəfər

İnstitutda təhsil alan magistrlərin ümumi sayı (əyani + qiyabi) - -

Əyani şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı - 893 nəfər

Qiyabi şöbədə təhsil alan bakalavrların ümumi sayı - 148 nəfər

Əyani şöbədə təhsil alan magistrlərin ümumi sayı - -

Qiyabi şöbədə təhsil alan magistrlərin ümumi sayı - -

Ödənişsiz təhsil alan bakalavrların ümumi sayı (əyani + qiyabi) - 122 nəfər

Ödənişsiz təhsil alan magistrlərin ümumi sayı (əyani + qiyabi) - -

İnstitutda təhsil alan xarici tələbələrin ümumi sayı (bakalavr + magistr) - -

İnstitutda təhsil alan aspirantların ümumi sayı (əyani + qiyabi) - -

İnstitutda təhsil alan xarici aspirantların ümumi sayı (əyani + qiyabi) - -

 

Kriteriya 2. Professor-müəllim heyətinin tərkibinin keyfiyyəti (15.10.2013-cü il)

 

Ştat cədvəlinə əsasən professor-müəllim heyətinin sayı - 103 nəfər

Ştat cədvəlinə əsasən elmlər doktorlarının sayı - 7 nəfər

Ştat cədvəlinə əsasən fəlsəfə doktorlarının sayı - 32 nəfər

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş 0,5 ştat dərs deyən müəllimlərin sayı - 18 nəfər

Kənar təşkilatlardan cəlb olunmuş saat hesabı dərs deyən müəllimlərin sayı - 3 nəfər

İnstitutun ümumi dərs yükü - 54196 saat.

 

Kriteriya 3. Ali məktəbin elmi-tədqiqat potensialı

 

İnstitutun elmi-tədqiqat işlərinin maliyyələşməsinin həcmi - -

Son iki ildə institut əməkdaşlarının respublika səviyyəsində nəşr olunan elmi məqalələrinin sayı - 164

Son iki ildə institut əməkdaşlarının xaricdə nəşr olunan elmi məqalələrinin sayı - 24

Son iki ildə institut əməkdaşlarının nəşr olunmuş monoqrafiyalarının, patentlərinin, müəlliflik şəhadətnamələrinin sayı - -

İnstitutun iştirak etdiyi beynəlxalq elmi layihələrin, proqramların sayı - 1

İnstitutun iştirak etdiyi milli elmi və regional proqramların sayı - 1

 

Kriteriya 4. Maliyyələşmə, tədris prosesinin xərcləri, əsas fondlar

İnstitutda tədris-laboratoriya sahəsi - 5009 m2

İnstitutda istifadə olan kompüterlərin sayı - 82 ədəd

İnstitutda tədris prosesində istifadə olan kompüterlərin ümumi sayı - 63 ədəd

İnstitutun portalının, 3 dildə fəaliyyət göstərən internet saytının mövcudluğu - www.mpi.edu.az (azərbaycan dilində)

İnstitutun son 5 ildə nəşr olunmuş dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı - 14

İnstitutun kitabxanasının son 5 ildə aldığı dərslik, dərs vəsaitlərinin sayı - 1865 ədəd

İnstitutun 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə maliyyələşmə mənbələri üzrə daxil olan və istifadə edilən vəsaitlərin məbləği:          2012-ci il                2013-cü il

- dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər               883,0 min.man.      320,0 min.man.

- büdcədənkənar (xüsusi) vəsaitlər                    594,4 min.man       755,8 min.man.

- digər vəsaitlər (qrantlar, ianələr və s.)                      -                                   -

İnstitutun 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin funksional bölmələr üzrə:                   2012-ci il                2013-cü il

- təhsil xərcləri, o cümlədən ali təhsilin birinci

və ikinci mərhələləri, habelə təhsil sahəsində

tətbiqi tədqiqatlar üzrə                                       883,0 min.man.       320,0 min.man

- elm xərcləri                                                              -                                  -  

- tikinti (investisiya) xərcləri (yeni tikinti,

yenidənqurma və əsaslı təmir xərcləri)                      -                                  -

İnstitutun 2012-ci və 2013-cü illərdə hər il üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan və büdcədənkənar vəsaitlərdən

iqtisadi maddələr üzrə ayrı-ayrılıqda:                  2012-ci il                2013-cü il

- əməyin ödənişi xərcləri                                  599,9 min.man.        604,3 min.man.

- malların (işlərin və xidmətlərin) satın

alınması xərcləri                                               529,5 min.man.        220,8 min.man.

- digər xərclər                                                   303,0 min.man.        250,7 min.man.

 

Kriteriya 5. Tələbə qəbulunun seçimi və tədris prosesinin nəticələri

 

Son 5 ildə TQDK-nın nəticələrinə əsasən instituta daxil olan tələbələrin orta keçid balı - 278

Son 2 ildə institutu vaxtında bitirməmiş bakalavr və magistrlərin ümumi sayı - 9 nəfər

 

Kriteriya 6. Sosial-mədəni baza

 

İnstitutun yataqxana sahəsi - yoxdur

İnstitutda fəaliyyət göstərən tələbə birliklərinin, teatrların, idman komandalarının və digər tələbə təşkilatlarının sayı - 20

İnstitutda fəaliyyət göstərən tibb məntəqələrinin, idman zallarının, profilaktoriyaların, istirahət zonalarının sayı - 3

 

Kriteriya 7. Beynəlxalq əməkdaşlığın səviyyəsi

İnstitutun maliyyəsi hesabına həyata keçirilən tələbə mübadilələrinin sayı - -

İnstitutun maliyyəsi hesabına həyata keçirilən müəllim mübadiləsinin sayı - -

Xarici ali məktəblərlə birgə tədris proqramlarının sayı - -

2014. Mingəçevir Politexnik İnstitutunun sorğu anketi - Azərbaycan Respublikası ali məktəblərin reytinqləri üzrə tədqiqatlar. © AKTAM təşkilatı.
Powered by V@sif & Joomla 1.7 Templates